Vaše soukromí

Vaše soukromí
Nejste zajatcem když ovládáte zámek vy.

Tento blog nesbírá ani neukládá žádná uživatelská data. Nepoužíváme žádné trvalé nebo sledovací cookies a také nepoužíváme žádné analytické služby od poskytovatelů třetích stran.

Stručně řečeno: Důvodem tohoto blogu je pouze informovat vás o možnostech vlastní výroby energie, mimo síť a soběstačnosti. Vaše data nejsou naším obchodním modelem. Tento blog je provozován a sponzorován.

PetaJoule, s.r.o.
Radlická 2343/48
150 00 Praha 5
Česká Republika

Pokud se vám tento blog zdá užitečný, zvažte prosím koupi elektrárny od nás - to je náš obchodní model. ;-)